Giriş Yap

Bir hesabınız yok? Şimdi kaydolun!

Şifrenizi mi unuttunuz?

Kayıt Ol

Ön Bilgilendirme Formu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır) ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne (bundan böyle Yönetmelik olarak anılacaktır) uygun olarak düzenlenmiştir.

 

 • TARAFLAR

 

 • SATICI

 

Unvanı                       : Alegori Eğitim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Vergi No.                   : 0510836310

Adres                         : Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi No. 4/6 Şişli İstanbul

Telefon                       : 0850 532 39 81

E-posta                       : info@miaakademi.com

 

(bundan böyle Satıcı olarak anılacaktır)

 

 • ALICI

 

Adı-Soyadı/Unvanı   :

TCK No./Vergi No.  :

Adres                         :

Telefon                      :

E-posta                      :

 

(bundan böyle Alıcı olarak anılacaktır)

 

Satıcı ve Alıcı bundan böyle ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

 

 • KONU VE KAPSAM

 

 • İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (Form) konusu Satıcı tarafından satılan malların, hizmetlerin ve her türlü alışverişe konu olan taşınır eşya ile bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü dijital içerik (Ürün) satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Alıcı’nın, Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

 

 • İşbu Form’un kapsamını, Alıcı’nın, miaakademi.com alan adlı web sitesinden veya mobil uygulamasından satın almak için elektronik olarak sipariş verdiği, Satıcı’ya ait olan ve Satıcı’nın internet sitesinde ve mobil uygulamasında temel özellikleri belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

 

 • ÜRÜN BİLGİLERİ

 

 • Alıcı, www.miaakademi.com web sitesinde veya mobil uygulamasında belirtilen Ürünler arasından kendi tercih ve isteğine uygun olanı seçerek sipariş verdiği takdirde teslim ve ifanın, ödemenin onaylanması ve siparişin bu suretle tamamlanması akabinde gerçekleşeceğini bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.

 

 • İnternet sitesinde veya mobil uygulamada ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

 • Sözleşme konusu Ürün’ün tüm vergileri satış fiyatına dâhildir.

 

 • Satın almaya konu ürünün web tabanlı bir uygulama, yazılım veya görsel ya da işitsel dosya, video, ses kaydı ve benzeri elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan bilgisayar programı, uygulama, oyun, ses, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan gayri maddi dijital içerik olması halinde, Ürün, Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderilen link üzerinden temin edilebilecek ya da Satıcı’nın internet sitesinde online olarak erişime açılabilecek olup ilgili web linkinin Alıcı’ya gönderilmiş olmasıyla ya da internet sitesinde Ürün’ün erişime açılmasıyla teslim gerçekleşmiş olacaktır.

 

 • ÜRÜNÜN TESLİMİ

 

 • Ürün Alıcı tarafından siparişin tamamlanmasını takiben otuz (30) gün içinde teslim edilir. Bu süre Alıcı’ya daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla on (10) gün uzatılabilir.

 

 • Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında onaylanmaz ya da iptal edilir ise Satıcı’nın Ürün’ü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

 • Ürün’ün Satıcı tarafından taşıyıcıya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde taşıma bedelinden Alıcı sorumludur.

 

 • Sipariş konusu Ürün’ün teslim ve ifasının imkansız hale gelmesi halinde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört (14) gün içinde iade eder.

 

 • Ürünler, Alıcı’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

 • Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

 • CAYMA HAKKI

 

 • Alıcı, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkına dair süre Ürün’ün Alıcı’ya veya Teslim Alan’a teslim edildiği tarihte başlar.

 

 • Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin Satıcı’ya on dört (14) günlük cayma süresi içinde ve yazılı olarak Satıcı’nın adresine yapılması şarttır.

 

 • İade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 • Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren on dört (14) gün içinde, varsa Ürün’ün teslim masrafları da dahil olmak üzere (Ürün’ün Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili Ürün’e ilişkin yaptığı tüm ödemeler Alıcı’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edilir.

 

 • Alıcı iade edeceği Ürün’ü, Form’da belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı taşıyıcı ile gönderdiği sürece, iade taşıma bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Ürün’ü Satıcı’nın anlaşmalı taşıyıcı dışında bir taşıyıcı ile göndermesi halinde, iade taşıma bedeli ve Ürün’ün taşıma sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

 

 • Aşağıdaki mal veya hizmetlerden herhangi birinin satın alınması halinde Alıcı cayma hakkına sahip değildir:

 

 • Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mallar
 • Dijital içerikler
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mallar

 

 • GENEL HÜKÜMLER

 

 • Alıcı, ödemenin onaylanması ile siparişe konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini işbu Form’u onaylayarak beyan ve kabul eder.

 

 • Taşıyıcının, Ürün’ü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, sipariş verilenin Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

 • Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Alıcı’ya sözleşmede belirttiği telefon veya e-mail yollarından biri kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Alıcı’dan bankası ile görüşmesi istenir.

 

 • Satıcı, Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

 • Satıcı, Ürün’ün teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik etme hakkına sahiptir.

 

 • İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup Alıcı’nın Ürün’ün elektronik ortamda satın alınmasına ilişkin mesafeli satış sözleşmesini Yönetmelik uyarınca ayrıca onaylaması gerekir.

 

 • UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

7.1.      Alıcı, ödemenin onaylanması ile sipariş ettiği Ürün’le ilgili şikayetlerini Satıcı’ya iletir. Alıcı, Ürün’ü satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere bağlı olarak) İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne ya da Tüketici Mahkemesi’ne başvurma hakkına sahiptir.

 

 • DİĞER HÜKÜMLER

 

 • Satıcı, mevzuat gereği Alıcı tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderimine ilişkin tüm onay kayıtlarını, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle saklar.

 

 • İşbu Form elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilir.

 

 

 

Sekiz (8) maddeden oluşan ve Alıcı tarafından sipariş tarihinde elektronik ortamda onaylanan işbu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU’nun bir örneği elektronik ortamda Alıcı’ya iletilir ve sürekli veri saklayıcısına kayıtlı bir şekilde saklanır.

Open chat
WhatsApp iletişim